Zwavelzuur wordt vooral gebruikt voor het maken van fosforzuur, gebruikt in de productie van fosfaatkunstmeststoffen.