Een belangrijke toepassing van zwavelzuur is in de productie van pulp en water, waar het bijvoorbeeld gebruikt wordt om het overvloedige hypochloriet in het afvalwater te neutraliseren.