Als het gaat over de veilige en milieuvriendelijke vervaardiging en distributie van op zwavel gebaseerde zuren heeft PVS Chemicals Belgium een stevige reputatie opgebouwd wat betreft kwaliteit, flexibiliteit en dienstverlening. Zwavelzuur is een belangrijke chemische stof voor de industrie die gebruikt wordt in de productieprocessen van tal van goederen voor sterk uiteenlopende toepassingen. De jaarlijkse productie van zwavelzuur wereldwijd bedraagt zo’n 180 miljoen ton.