Zwavelzuur voor levensmiddelen wordt algemeen gebruikt in de levensmiddelen- en voederindustrie, evenals in drinkwatertoepassingen. Het zwavelzuur van PVS Chemicals is conform de zuiverheidscriteria zoals vastgelegd door verordening (EU) N° 231/2012. De aangepaste gehaltes in de oplossingen variëren tussen 1% – 98% .