Missieverklaring & waarden

De Missieverklaring van PVS Chemicals Belgium geeft een overzicht van onze inzet voor samenwerking en teamwerk:

Missieverklaring

We werken samen om op een veilige manier op zwavel gebaseerde producten te vervaardigen en af te leveren met superieure kwaliteitstandaarden, waarbij PVS geprofileerd wordt als leverancier bij uitstek voor onze meest veeleisende klanten.

Deze verklaring wordt ondersteund door onze Kernwaarden die volgens ons vereist zijn om hierin te slagen.

Kernwaarden

Flexibliteit

We passen ons snel aan veranderende interne en externe omstandigheden aan.

Samenwerking

We werken samen om onze doelstellingen te behalen, zowel intern als extern.

Verantwoordelijkheid

We zijn trots op wat we doen en nemen onze verantwoordelijkheid op voor de resultaten.

Initiatief

We kunnen een situatie inschatten en voor een oplossing zorgen, waarbij we indien noodzakelijk direct de correcte stappen ondernemen.

PVS

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.